หุ่นกระป๋องใต้ดวงอาทิตย์ https://polyploypiak.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=18 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[พาป้าเที่ยว (1); รีวิววีซ่าเเละสายการบิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=18 Tue, 21 Apr 2015 16:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=17 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-04-2015&group=2&gblog=17 Tue, 21 Apr 2015 15:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-01-2015&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-01-2015&group=2&gblog=16 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาชัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-01-2015&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-01-2015&group=2&gblog=16 Thu, 22 Jan 2015 13:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=02-01-2015&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=02-01-2015&group=2&gblog=15 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[วันปีใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=02-01-2015&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=02-01-2015&group=2&gblog=15 Fri, 02 Jan 2015 21:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=27-12-2014&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=27-12-2014&group=2&gblog=14 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่องราวการขายอาหารในจีน; ข้อคิดระหว่างทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=27-12-2014&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=27-12-2014&group=2&gblog=14 Sat, 27 Dec 2014 14:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-12-2014&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-12-2014&group=2&gblog=13 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[ISTJ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-12-2014&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-12-2014&group=2&gblog=13 Wed, 24 Dec 2014 6:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=23-12-2014&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=23-12-2014&group=2&gblog=12 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่องราวการขายอาหารในจีน; ก้อนหินระหว่างทาง (2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=23-12-2014&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=23-12-2014&group=2&gblog=12 Tue, 23 Dec 2014 0:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-12-2014&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-12-2014&group=2&gblog=11 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่องราวการขายอาหารในจีน; ก้อนหินระหว่างทาง (1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-12-2014&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=21-12-2014&group=2&gblog=11 Sun, 21 Dec 2014 12:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-12-2014&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-12-2014&group=2&gblog=10 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูใบไม้ร่วง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-12-2014&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-12-2014&group=2&gblog=10 Wed, 17 Dec 2014 11:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=4&gblog=2 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิววิชาเรียน: Industrial Policy of China]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=4&gblog=2 Thu, 11 Dec 2014 12:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-11-2014&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-11-2014&group=4&gblog=1 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิววิชาเรียน: Doing Business in China]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-11-2014&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=24-11-2014&group=4&gblog=1 Mon, 24 Nov 2014 11:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=3&gblog=1 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเที่ยวในมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น [Shanghai, Fudan University]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=3&gblog=1 Mon, 08 Dec 2014 21:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=15-12-2014&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=15-12-2014&group=2&gblog=9 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปรับพัสดุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=15-12-2014&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=15-12-2014&group=2&gblog=9 Mon, 15 Dec 2014 1:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=2&gblog=8 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[งานวันพ่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=11-12-2014&group=2&gblog=8 Thu, 11 Dec 2014 11:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=2&gblog=7 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[งานปฐมนิเทศเเละงานวันลอยกระทง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=08-12-2014&group=2&gblog=7 Mon, 08 Dec 2014 20:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-11-2014&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-11-2014&group=2&gblog=6 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[แข่งทำอาหาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-11-2014&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=22-11-2014&group=2&gblog=6 Sat, 22 Nov 2014 20:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-11-2014&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-11-2014&group=2&gblog=5 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีคุณ Thomas Piketty]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-11-2014&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=17-11-2014&group=2&gblog=5 Mon, 17 Nov 2014 15:22:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=13-11-2014&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=13-11-2014&group=2&gblog=4 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่องราวการขายอาหารในจีน; ก้าวที่ยากกว่าก้าวแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=13-11-2014&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=13-11-2014&group=2&gblog=4 Thu, 13 Nov 2014 21:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=09-11-2014&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=09-11-2014&group=2&gblog=3 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ต้องไปทำงานพิเศษแล้ว!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=09-11-2014&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=09-11-2014&group=2&gblog=3 Sun, 09 Nov 2014 21:42:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=05-11-2014&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=05-11-2014&group=2&gblog=2 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำงานพิเศษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=05-11-2014&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=05-11-2014&group=2&gblog=2 Wed, 05 Nov 2014 12:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=04-11-2014&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=04-11-2014&group=2&gblog=1 https://polyploypiak.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่องราวการขายอาหารในจีน; ก้าวแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=04-11-2014&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=polyploypiak&month=04-11-2014&group=2&gblog=1 Tue, 04 Nov 2014 1:53:08 +0700